GENEALOGIE, EEN INTERESSANTE HOBBY

door Jaap van Vlaanderen.

Vraagt U zich ook wel eens af, waar Uw voorouders vandaan komen? Hoe Uw familienaam is ontstaan?

Wanneer we proberen op deze vragen een antwoord te vinden, zijn we bezig met genealogie, in de volksmond stamboomonderzoek genaamd. Zoeken naar de wortels van onze stamboom, onze 'roots'.

Eén ding is duidelijk, we zullen op een gegeven moment stranden bij onze vroegst geboren voorvader, de stamvader. Hoe ver, hangt af van wat er in de archieven aanwezig is. De gewone man komt er daarbij het slechtst vanaf. Over het algemeen zal hij alleen in een doopboek van een kerk als vader staan genoteerd. Misschien zijn er nog verpondingsboeken (belasting), die ons laten weten waar hij woonde. Daar moeten we het dan mee doen. Zijn er bezittingen geweest, dan komt er al gauw meer tevoorschijn. Overdrachten van land werden vastgelegd in aktes, nalatenschappen beschreven met de erfgenamen. Maar ook van crimineel gedrag zijn archiefstukken aanwezig!

Onze huidige achternaam is eerst in de Napoleontische tijd definitief geworden. Voor die tijd was een voornaam met een zgn. patroniem, b.v. Jan Pieterszoon duidelijk en voldoende. Naarmate de bevolking groeide, werd een toevoeging (achternaam) wenselijk. Welke Jan Pietersz. werd bedoeld? De Lange, Groot, Timmerman, Molenaar, van Vlaanderen? De toevoeging kwam voort uit een lichamelijk kenmerk, een beroep, de plaats van herkomst. Maar, dezelfde Jan Pietersz. kon ook verschillende 'achternamen' hebben.

Genealogie brengt ons in aanraking met vaderlandse en streekgeschiedenis, we moeten het oude schrift leren lezen (paleografie) voor het doornemen van oude rechterlijke en notariële archieven. En, we gaan onze voorouders waarderen om hun organisatie van allerlei zaken, ondanks de beperkte technische middelen van die tijd.

Voor het vastleggen van de gevonden gegevens over onze voorouders zullen we bij voorkeur gebruik maken van een computer. Er zijn speciale genealogie-programma's, die de gegevens kunnen omzetten in een verhaal. Hierbij zijn verschillende vormen mogelijk: parenteel, genealogie, kwartierstaat, stamreeks. Eventueel kan dit verhaal worden aangevuld met foto's, copie-aktes etc. Er zullen er maar weinig in de familie zijn, die hierin niet zijn geïnteresseerd!

Hoogachtend,

Jaap van Vlaanderen